Husbesiktning i Stockholm i samband med byggnationer

Husbesiktning i StockholmAtt köpa hus är för många den största investering man gör i livet. För att huset ska ha chans att bli just en investering och inte leda till ekonomiska problem är det viktigt att vara noggrann med husköpet. Renovering och reparationer av hus kan vara mycket kostsamma, vilket gör att man bör känna till husets skick innan man slår till på ett köp. När man köper ett hus har man som köpare en undersökningsplikt. Det innebär att man ska undersöka huset skick för att upptäcka eventuella skador och fel som kan bli kostsamma för en ägare av huset. En sådan undersökning kallas överlåtelsebesiktning. En husbesiktning bör göras även om säljarna har låtit göra en besiktning av huset i samband med att det lagts ut till försäljning.

Professionella husbesiktningar i huvudstaden.

I Stockholmstrakten är huspriserna mycket höga vilket kan göra att ett köp kan kännas komplicerat. Det behöver det inte vara. För husbesiktning Stockholm går det utmärkt att anlita ett professionellt besiktningsföretag som tar hand om hela besiktningen. På så sätt kan man som köpare vara säker på att besiktningen blir noggrant och korrekt genomförd. En professionell besiktningsman har utbildning inom byggnadsteknik, ofta som byggnadsingenjör. När man söker besiktningsfirman för en överlåtelsebesiktning bör man kontrollera att denna är en certifierad besiktningsman SBR.

En SBR-godkänd besiktningsman har relevant grundutbildning, t.ex. byggnadsingenjör. SBR är ett branschorgan som ser till att standarden inom branschen upprätthålls och att god etik och kvalitet erbjuds. Alla SBR-godkända besiktningsmän måste ha gått SBR:s kurs i överlåtelsebesiktning. Tryggt att beta är att SBR-godkända besiktningsföretag också måste ha en ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning. Detta innebär att om besiktningsföretaget, mot all förmodan, skulle ha missat ett fel som borde ha upptäckts vid en besiktning, ersätter köparen av huset/kunden.