Få experthjälp med att transkribera

Att transkribera en text är svårare än vad man kanske tror. För lekmannen finns det en del nyanser som kan vara lite problematiska att ha koll på. Bland annat är en del utfyllnadsord av den typen att det är bäst att de tas bort för att inte störa läsningen, läs mer här för mer information.

Det är nämligen stor skillnad på skriven och talad text. Skriven text är ofta formulerad på ett sätt där en rad olika tankar kondenseras ner till väl uttänkta ord. Ett brett urval av idéer och nyanser ska man då försöka sammanfatta i en väl vald serie av precisa ord. Det talade språket har en helt annan funktion. Här blir det många fler ord, där man söker sig fram till det man vill säga på ett mer spontant sätt. Detta ger ett helt annat språk och ett helt annat flöde.

Transkribering ger ett optimerat material att jobba med

När man pratar, så pratar man dessutom med en annan person, så språket och hela situationen uppstår i en mer dynamisk interaktion. Man kan inte jämföra skriven text på det sättet, eftersom det är ofta väldigt mycket reflexion som går in i ett ord eller valet av röd tråd.

För en skriven text måste hålla ihop på ett helt annat sätt än vad en konversation gör. En konversation kan stoppa abrupt, men en skriven text är inte linjär på det sättet. Slutet av texten måste finnas på plats i någon form i författarens hjärna när han skriver, vilket skapar en betydligt mer koncis process.

Samtalets flöde och därmed dess språk är annorlunda och det är viktigt att anlita en person som kan reflektera detta på ett bra sätt och som kan transkribera texten så att den är optimerad för användning när någon ska läsa den. För analysen görs ju av den skrivna texten och det är denna som ska vara funktionell i sammanhanget samtidigt som den verkligen ska reflektera det som har sagts och det som har skett i samtalet.​